14 เมษายน 2561 ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันที่ 14 เมษายน 2561 ขออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ

About haru