โรงเรียนต้นแบบลูกเสือสพฐ.

นายปรเวธฎ์ เกษมโชค ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนเข้ารับมอบโล่เกียรติยศ #โรงเรียนต้นแบบลูกเสือสพฐ.จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชรเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.- ๒ พ.ค. ๒๕๖๑  ณ ร.ร.อะเดรียติค พาเลซ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

About haru