11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เพื่อให้ นักเรียน บุคลากร และผู้ปกครอง ได้ร่วมเทิดพระเกียรติในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 ตลอดจนการได้รำลึกถึงพระคุณของแม่ กิจกรรมภายในงาน นายปรเวธฎ์ เกษมโชค เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 โดย เปิดกรวย, ถวายพานพุ่ม กล่าวคำอาเศียรวาท เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หลังจากนั้นทุกคนในพิธีก็ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและต่อด้วยกิจกรรมแม่ลูกผูกพันธ์ ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานที่เรียกน้ำตาจากหลายๆคนได้ไม่น้อย กิจกรรมวันนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความเนื่องในวันแม่และการประกวดวาดรูประบายสีไม้ ขับร้องเพลงของแม่ รวมถึงการแสดงละคร อีกทั้งยังร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

About haru