มินิคอนเสริต์ TO BE NUMBER ONE IDOL 7 @โรงเรียนการุ้งวิทยาคม

บรรยากาศการแสดงมินิคอนเสริต์เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ในงาน เปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนการุ้งวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อวัจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560

 

 

 

 

 

 

About haru