“น้องเดือนรักษ์ดิน” จำหน่ายมูลไส้เดือนดิน

โรงเรียนการุ้งวิทยาคม จำหน่วยมูลไส้เดือนดิน
ใช้บำรุงต้นไม้ ปรับสภาพดินให้มีแร่ธาตุ
ราคาเป็นเอง สนติดต่อสอบถาม โทร 056-510772
ครูชงคา 0830742210

About haru