27-01-2561 โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน

โรงเรียนการุ้งวิทยาคมร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก ในกิจกรรมส่งเสริมพลังงานทดแทนและป่าครอบครัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน ณ ศูนย์ประสานงานป่าครอบครัวแพนด้าแค้มป์ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About haru