21 กุมภาพันธ์ 2561 อบรมโครงการ..ต่างคน ต่างวัย ใจเดียวกัน

โครงการ..ต่างคน ต่างวัย ใจเดียวกัน…(การคุมกำเหนิด) ทำการให้ความรู้กับนักเรียน ม.2 และ ม.4 นำทีมโดยคุณหมอรักชาติ จันทร์ศรี…ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองการุ้ง

About haru