13 มีนาคม 2561 ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ผ่านไปอีก 1 รุ่น สำหรับลูกแม่ดารา การุ้งวิทยาคม ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ขอให้ลูกๆทุกคนประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้าต่อไป

About haru